ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਢਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਢਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ

ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਢਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ||batala news