ਪੜ੍ਹੋ, Oxford ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਦੀ ਮੌਤ।
ਪੜ੍ਹੋ, Oxford ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਦੀ ਮੌਤ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ  (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੁੰਡੀ, ਰੀਚਾ ਮਹਿਰਾ)-

ਬਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਏਨਵਿਸਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ COVID - 19 ਵੈਕਸੀਨ  ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ​​ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਗੁਪਤ  ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ,  ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਘਟਨਾਵਾਂ,  ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕਾਬੂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ,  ਆਜਾਦ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਮਿਖਿਅਕ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ​​ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਸਮਿਖਿਅਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਬਰਾਜੀਲ  ਦੇ ਨਿਆਮਕ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ  ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਿਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,  ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਅਸੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ​​ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,  ਲੇਕਿਨ ਅਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”